เตือนซื้อ-ขายสกุลเงินดิจิตอล

ตารางเปรียบเทียบ เว็บไซต์ ซื้อ ขาย Bitcoin

อันดับ
▾▴

▾▴
Popularity

▾▴
Pairs

▾▴
Fees
▾▴
Fees
[maker]
▾▴
↓ ₿ ↓
Withdrawal
▾▴
↑  ↑
💳
↑  ↓
Bank
KYC
เลเวอเรจ
▾▴
ภาษาไทย
1 Okex
5/5
377 0.15% 0.10% 0.0004000₿ ≤100
2 Crex24
3/5
377 0.20% 0.20% 0.0010000₿
3 Gate.io
3/5
421 0.20% 0.20% 0.0005000₿ ≤100
4 Binance
5/5
596 0.10% 0.10% 0.0000018₿ ↓↓ >2₿ /d. ≤125
5 Kraken
5/5
149 0.26% 0.16% 0.0005000₿ ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat ≤50
6 Bitfinex
4/5
274 0.20% 0.10% 0.0004000₿ ↑ bank ↓ ≤100
7 Poloniex
4/5
156 0.09% 0.09% 0.0005000₿
8 HitBTC
4/5
831 0.20% 0.10% 0.0015000₿ ↓↓ >5₿ /m.
9 KuCoin
4/5
429 0.08% 0.08% 0.0004000₿ ↓↓ >2₿ /d. ≤10
10 CEX
3/5
77 0.25% 0.16% 0.0005000₿ > $100(₿)
11 Huobi
4/5
551 0.20% 0.20% 0.0001000₿ ↓↓ >0.1₿ /d. ≤125
12 Yobit
3/5
498 0.20% 0.20% 0.0005000₿
13 FTX
4/5
88 0.07% 0.02% 0 ↑ bank ↓ ≤101
14 Bitpanda pro
3/5
9 0.15% 0.10% 0.0001334₿ 💳
15 Exmo
3/5
171 0.40% 0.40% 0.0004000₿
16 Mercatox
3/5
407 0.25% 0.25% 0.0003000₿
17 Livecoin
3/5
245 0.18% 0.18% 0.0005000₿ ↓↓ >0.5₿ /d.
18 BitBay
3/5
85 0.10% 0.10% 0.0005000₿
Popularity
5/5
Pairs
377
Fees 0.15%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0004000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
เลเวอเรจ ≤100
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
377
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.20%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0010000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
421
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.20%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
เลเวอเรจ ≤100
ภาษาไทย

Popularity
5/5
Pairs
596
Fees 0.10%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0000018₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >2₿ /d.
เลเวอเรจ ≤125
ภาษาไทย

Popularity
5/5
Pairs
149
Fees 0.26%
Fees [maker] 0.16%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >$5000(₿) /d., fiat
เลเวอเรจ ≤50
ภาษาไทย

Popularity
4/5
Pairs
274
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0004000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↑ bank ↓
เลเวอเรจ ≤100
ภาษาไทย

Popularity
4/5
Pairs
156
Fees 0.09%
Fees [maker] 0.09%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย

Popularity
4/5
Pairs
831
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0015000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >5₿ /m.
ภาษาไทย

Popularity
4/5
Pairs
429
Fees 0.08%
Fees [maker] 0.08%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0004000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >2₿ /d.
เลเวอเรจ ≤10
ภาษาไทย

10
Popularity
3/5
Pairs
77
Fees 0.25%
Fees [maker] 0.16%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC > $100(₿)
ภาษาไทย

Popularity
4/5
Pairs
551
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.20%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0001000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >0.1₿ /d.
เลเวอเรจ ≤125
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
498
Fees 0.20%
Fees [maker] 0.20%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย

13
Popularity
4/5
Pairs
88
Fees 0.07%
Fees [maker] 0.02%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↑ bank ↓
เลเวอเรจ ≤101
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
9
Fees 0.15%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0001334₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC 💳
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
171
Fees 0.40%
Fees [maker] 0.40%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0004000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
407
Fees 0.25%
Fees [maker] 0.25%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0003000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
245
Fees 0.18%
Fees [maker] 0.18%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC ↓↓ >0.5₿ /d.
ภาษาไทย

Popularity
3/5
Pairs
85
Fees 0.10%
Fees [maker] 0.10%
↓ ₿ Withdrawal ↓ 0.0005000₿
↑ 💳 ↑
↑ Bank ↓
KYC
ภาษาไทย


 ✚

ค้นหารายการของเว็บไซต์ที่ดีที่สุดจะซื้อ cryptocurrency Bitcoin หรือ altcoins เช่น Ethereum ระลอกคลื่น เงิน Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero ... มีเว็บไซต์ในอันดับนี้ที่แตกต่าง:

  • เว็บไซต์ที่ขาย cryptocurrencies โดยตรงไปยังผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้น
  • Cryptocurrency แลกเปลี่ยนที่เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย พวกเขาสามารถซื้อ หรือขาย cryptocurrencies โดยเลือกออเดอร์ตลาด ค่าธรรมเนียมจะค่อนข้างต่ำ Cryptocurrency แลกเปลี่ยนมักจะกำหนดผู้ค้าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ผู้ประกอบการเรียกว่าเครื่องเมื่อผู้ทำคำสั่ง ผู้ประกอบการเรียกว่าฟฟิตเมื่อผู้วางใบสั่งตลาดที่เต็มไปทันที

การเปรียบเทียบเว็บไซต์ยอดนิยมเหล่านี้ช่วยให้รู้ว่า:

  • หลักวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละเว็บไซต์: ธนาคารโอน บัตรเครดิต cryptocurrency, Paypal เงินสด... และจำนวนรวมของวิธีการชำระเงิน บางเว็บไซต์อาจมีวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมเช่น Neteller, Skrill, Paysafecard, Neosurf พรีเมี่ยมตั๋ว พีซี ตะวันตกสหภาพ Starpass โทรศัพท์ sms ...
  • Cryptocurrencies หลักที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและคุณสามารถซื้อ คนนิยมเช่น Bitcoin, Ethereum เงิน สด Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero... และจำนวนของสกุลเงินดิจิตอลแตกต่างกัน

ในบางเว็บไซต์ จำเป็นต้องซื้อโดยไม่ต้องยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โพส แต่อาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน คุณอาจมีข้อจำกัดจำนวนสูงสุดของเงินลงทุนแต่ละเดือนโดยไม่ต้อง การตรวจสอบ แต่โดยปกติแล้ว คุณต้องลงทะเบียนอัตราแลกเปลี่ยนและทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ที่อยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เมื่อคุณต้องการฝากเงินเฟียต โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการซื้อไม่ได้ระบุเนื่องจากขึ้นกับหลักในวิธีการชำระเงิน:

  • โอนผ่านธนาคาร โอน เงิน SEPA ในยุโรปเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินซึ่งช่วยให้การซื้อในราคาที่ถูกที่สุด แต่การถ่ายโอนอาจใช้เวลาไม่กี่วัน
  • บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น แต่ค่าธรรมเนียมจะสูง ด้วยวิธีการชำระเงินนี้
  • เงินสดเป็นวิธีที่ดีสุดแบบไม่ระบุชื่อจะซื้อ cryptocurrencies