เตือนซื้อ-ขายสกุลเงินดิจิตอล

ตารางเปรียบเทียบ เว็บไซต์ ซื้อ ขาย Bitcoin

อันดับ
▾▴

▾▴
ภาษาไทย วิธีการชำระเงิน
▾▴
สกุลเงินดิจิตอล
1 โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล ~0.25% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6 www
2 สกุลเงินดิจิตอล ~0.05% + Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · Ripple · +97 www
3 โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · +1 ~1.5% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin www
4 สกุลเงินดิจิตอล ~0.1% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Litecoin · Ripple · +5 www
5 โอนเงินผ่านธนาคาร ~0.1% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6 www
6 โอนเงินผ่านธนาคาร · Cash · Paypal · Skrill · +5 ~4% + Bitcoin www
7 โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล · +1 ~0.16% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Stellar · Ripple · +3 www
8 เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล ~5% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Ripple · +20 www
9 สกุลเงินดิจิตอล · +5 ~0.18% + Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · Ripple · +97 www
10 โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล · +11 ~0.2% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +4 www
11 โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +5 ~5% + Bitcoin · Ethereum · +3 www
12 โอนเงินผ่านธนาคาร · Cash · สกุลเงินดิจิตอล · Paypal · Skrill · +17 ~4% + Bitcoin www
13 โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · Skrill · +4 ~2% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +1 www
14 สกุลเงินดิจิตอล · +4 ~0.25% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · +15 www
15 เครดิตการ์ด ~10.5% + Bitcoin · Ethereum www
16 สกุลเงินดิจิตอล · +5 ~0.2% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Ripple · +20 www
17 โอนเงินผ่านธนาคาร · +5 ~2% + Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · +10 www
18 สกุลเงินดิจิตอล · +3 ~6% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6 www
19 โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +5 ~2% + Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +5 www
20 โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +3 ~0.2% + Bitcoin · Ethereum www
21 เครดิตการ์ด ~10% + Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · +179 www
22 เครดิตการ์ด · +3 ~3% + Bitcoin · Ethereum www
23 โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +3 ~5% + Bitcoin · Litecoin www
ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล
~0.25% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล
~0.05% +
สกุลเงินดิจิตอล Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · Ripple · +97

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · +1
~1.5% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล
~0.1% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Litecoin · Ripple · +5

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร
~0.1% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · Cash · Paypal · Skrill · +5
~4% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล · +1
~0.16% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Stellar · Ripple · +3

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล
~5% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Ripple · +20

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล · +5
~0.18% +
สกุลเงินดิจิตอล Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · Ripple · +97

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · สกุลเงินดิจิตอล · +11
~0.2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +4

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +5
~5% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Ethereum · +3

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · Cash · สกุลเงินดิจิตอล · Paypal · Skrill · +17
~4% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · เครดิตการ์ด · Skrill · +4
~2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +1

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน เครดิตการ์ด
~10.5% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Ethereum

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล · +4
~0.25% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · +15

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล · +5
~0.2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Ripple · +20

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · +5
~2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · +10

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน สกุลเงินดิจิตอล · +3
~6% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +6

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +5
~2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cash · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Ripple · +5

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +3
~0.2% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Ethereum

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน เครดิตการ์ด
~10% +
สกุลเงินดิจิตอล Cardano · Bitcoin · Ethereum · Litecoin · Neo · Stellar · +179

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน เครดิตการ์ด · +3
~3% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Ethereum

ภาษาไทย
วิธีการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร · สกุลเงินดิจิตอล · +3
~5% +
สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin · Litecoin


 ✚

ค้นหารายการของเว็บไซต์ที่ดีที่สุดจะซื้อ cryptocurrency Bitcoin หรือ altcoins เช่น Ethereum ระลอกคลื่น เงิน Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero ... มีเว็บไซต์ในอันดับนี้ที่แตกต่าง:

  • เว็บไซต์ที่ขาย cryptocurrencies โดยตรงไปยังผู้ซื้อ ค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้น
  • Cryptocurrency แลกเปลี่ยนที่เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย พวกเขาสามารถซื้อ หรือขาย cryptocurrencies โดยเลือกออเดอร์ตลาด ค่าธรรมเนียมจะค่อนข้างต่ำ Cryptocurrency แลกเปลี่ยนมักจะกำหนดผู้ค้าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ผู้ประกอบการเรียกว่าเครื่องเมื่อผู้ทำคำสั่ง ผู้ประกอบการเรียกว่าฟฟิตเมื่อผู้วางใบสั่งตลาดที่เต็มไปทันที

การเปรียบเทียบเว็บไซต์ยอดนิยมเหล่านี้ช่วยให้รู้ว่า:

  • หลักวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละเว็บไซต์: ธนาคารโอน บัตรเครดิต cryptocurrency, Paypal เงินสด... และจำนวนรวมของวิธีการชำระเงิน บางเว็บไซต์อาจมีวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมเช่น Neteller, Skrill, Paysafecard, Neosurf พรีเมี่ยมตั๋ว พีซี ตะวันตกสหภาพ Starpass โทรศัพท์ sms ...
  • Cryptocurrencies หลักที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและคุณสามารถซื้อ คนนิยมเช่น Bitcoin, Ethereum เงิน สด Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero... และจำนวนของสกุลเงินดิจิตอลแตกต่างกัน

ในบางเว็บไซต์ จำเป็นต้องซื้อโดยไม่ต้องยืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โพส แต่อาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน คุณอาจมีข้อจำกัดจำนวนสูงสุดของเงินลงทุนแต่ละเดือนโดยไม่ต้อง การตรวจสอบ แต่โดยปกติแล้ว คุณต้องลงทะเบียนอัตราแลกเปลี่ยนและทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ที่อยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เมื่อคุณต้องการฝากเงินเฟียต โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการซื้อไม่ได้ระบุเนื่องจากขึ้นกับหลักในวิธีการชำระเงิน:

  • โอนผ่านธนาคาร โอน เงิน SEPA ในยุโรปเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินซึ่งช่วยให้การซื้อในราคาที่ถูกที่สุด แต่การถ่ายโอนอาจใช้เวลาไม่กี่วัน
  • บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น แต่ค่าธรรมเนียมจะสูง ด้วยวิธีการชำระเงินนี้
  • เงินสดเป็นวิธีที่ดีสุดแบบไม่ระบุชื่อจะซื้อ cryptocurrencies