Vòi Bitcoin 2022

Hiện nay có rất nhiều trang web cho phép nhận Bitcoin miễn phí. Dưới đây là danh sách một số trang uy tín và đông đảo người tham gia:

Tôp
▾▴

▾▴
Loại tiền trong tài khoản
▾▴
Thu hồi tối thiểu
▾▴
1 Freebitcoin BTC 60 Phút 0.0003₿
2 Faucetcrypto BCH · BTC · DASH · ETH · LTC · TRX 40 Phút 0.000001₿ / 0.00012 ETH
3 Cointiply BTC 720 Phút 0.0005₿
4 Dogemate BCH · BTC · DOGE · ETH · LTC 1440 Phút 2e-7₿ / 0.000004 ETH
5 Moremoney BTC 60 Phút 0.00025₿
6 Free-ethereum ETH 60 Phút 0.001 ETH
7 Firefaucet BTC 1800 Phút 0.0003₿
8 Free-litecoin LTC 60 Phút 0.002 LTC
9 Allcoins BCH · BTC · BTT · DASH · DOGE · ETC · ETH · LTC · TRX · XLM · XMR · XRP 4 Phút 0.00005₿ / 0.0036 ETH
10 Hitbits BTC 15 Phút 0.000025₿
11 Thecryptofaucet BCN · DGB · LTC · STEEM · TRX · XVG 960 Phút 0.0021 LTC / 1.2 TRX
12 Satoshihero BTC 10 Phút 0.0003₿
13 Freebitcoinio BTC 60 Phút 0.0002₿
14 Coinfaucet XRP 60 Phút 1 XRP
15 Freecardano ADA 60 Phút 5 ADA
16 Freetether USDT 60 Phút 1 USDT
Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0003₿

Loại tiền trong tài khoản BCH · BTC · DASH · ETH · LTC · TRX
Thời gian 40 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.000001₿ / 0.00012 ETH

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 720 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0005₿

Loại tiền trong tài khoản BCH · BTC · DOGE · ETH · LTC
Thời gian 1440 Phút
Thu hồi tối thiểu 2e-7₿ / 0.000004 ETH

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.00025₿

Loại tiền trong tài khoản ETH
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.001 ETH

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 1800 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0003₿

Loại tiền trong tài khoản LTC
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.002 LTC

Loại tiền trong tài khoản BCH · BTC · BTT · DASH · DOGE · ETC · ETH · LTC · TRX · XLM · XMR · XRP
Thời gian 4 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.00005₿ / 0.0036 ETH

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 15 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.000025₿

Loại tiền trong tài khoản BCN · DGB · LTC · STEEM · TRX · XVG
Thời gian 960 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0021 LTC / 1.2 TRX

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 10 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0003₿

Loại tiền trong tài khoản BTC
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 0.0002₿

Loại tiền trong tài khoản XRP
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 1 XRP

Loại tiền trong tài khoản ADA
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 5 ADA

Loại tiền trong tài khoản USDT
Thời gian 60 Phút
Thu hồi tối thiểu 1 USDT


 ✚


Một vòi Bitcoin là một trang web cung cấp cho bạn Bitcoin hoặc cryptocurrencies khác miễn phí. Để nhận được một số lượng nhỏ Bitcoin, vòi nước là yêu cầu bạn nhập một mã số CAPTCHA mỗi khi bạn sử dụng chúng. Bạn chỉ cần nhập các ký tự hiển thị CAPTCHA và sau đó bấm vào nút yêu cầu bồi thường để nhận được một số lượng nhỏ Bitcoin miễn phí. Vòi nước đặt quảng cáo trên trang web của họ để họ có thể trả tiền cho bạn.

Phần thưởng Bitcoin được đưa ra trong các hình thức của satoshis là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin (0.00000001 BTC). Số lượng Bitcoin vòi cho dao động từ khoảng 10 satoshis nhiều hơn nữa tùy thuộc vào các trang web và số tiền có thể dao động theo giá trị của Bitcoin. Bạn phải cung cấp địa chỉ Bitcoin ví của bạn và số lượng Bitcoin miễn phí sẽ được ghi có vào ví của bạn khi số tiền thanh toán tối thiểu là đạt. Bitcoin có thể được cũng trực tiếp ghi microwallet Bitcoin là Coinpot, sau đó bạn có thể rút vào địa chỉ Bitcoin ví khi đạt đến số tiền rút tối thiểu. Bitcoin microwallet là hữu ích vì nó tiết kiệm một số lệ phí giao dịch.

Phần thưởng Bitcoin được phân phát theo các chu kỳ khác nhau của thời gian, từ vài phút đến vài giờ. Không có vòi nước cho cryptocurrencies thay thế như Litecoin hoặc Doge.